Laboratorium Badawcze prowadzi działalność zgodną z wymaganiami krajowego, europejskiego i międzynarodowego systemu oceny zgodności.

Od 1995r. Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB044, który obejmuje wiele kategorii wyrobów elektrycznych (zakres akredytacji).

Na życzenie Klientów wykonywane są badania również spoza aktualnego zakresu akredytacji (np.: badania konstrukcyjne wyrobów).

W przypadku badań, dla przeprowadzenia których konieczne jest stosowanie metod nieznormalizowanych, jednoznaczne ustalenia dotyczące wymagań Klienta oraz celu badania są przedmiotem odrębnych uzgodnień. Wszystkie badania, o ile nie uzgodniono inaczej, realizowane są zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Każdy wykonany proces badawczy zakończony jest wydaniem raportu/sprawozdania z badań. Dokument ten może być wystawiony w języku polskim lub/i angielskim.

Dwustronne porozumienia zawarte z wieloma jednostkami zagranicznymi o uznawaniu raportów  z badań w procesach certyfikacji, pozwalają naszym Klientom na uniknięcie kosztownych badań w laboratoriach zagranicznych.

Sprawozdania z badań stanowią:

  • podstawę do wystawiania odpowiednich certyfikatów przez Jednostkę Certyfikującą (krajową lub zagraniczną)
  • jeden z ważnych elementów dokumentacji technicznej sporządzanej przez producenta wyrobów elektrycznych przed wystawieniem Deklaracji Zgodności i oznakowaniem wyrobu znakiem CE

W skład Laboratorium Badawczego wchodzą: