Kierownik Laboratorium Badawczego

Włodzimierz Wojciechowski
tel.: +48 22 812 69 38 w. 103
e-mail: W.Wojciechowski@bbj.pl

Kierownik Zakładu Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego

Kamil Dobrowolski
tel.: +48 22 812 69 38 w. 125
e-mail: K.Dobrowolski@bbj.pl

Kierownik Zakładu Aparatów Niskiego Napięcia

Dariusz Szczepanowski
tel.: +48 81 747 52 24 w. 16
e-mail: D.Szczepanowski@bbj.pl

Kierownik Zakładu Kabli i Przewodów

Anna Wrońska-Flor
tel.: +48 81 747 52 24 w. 23
e-mail: A.Wronska@bbj.pl