SEP-BBJ jako Jednostka Certyfikująca wyroby posiada akredytację krajową od 1993r.  Aktualny certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nosi nr AC 012.  Certyfikacja wyrobów na znaki certyfikacji prowadzona jest u nas w nadzorze według systemu 5  lub bez nadzoru według systemu 1a. (zgodnie z PN-EN ISO/IEC nr 17067).

Zakres akredytacji obejmuje miedzy innymi aparaty niskiego napięcia, kable i przewody, oprawy oświetleniowe, układy elektroniczne i sprzęt elektroinstalacyjny.

Wydawane przez nas certyfikaty wraz z raportami z badań są uznawane przez międzynarodowe, europejskie i krajowe jednostki na mocy zawartych porozumień (i odwrotnie).