Certyfikacja ENEC PLUS stanowi potwierdzenie wiarygodności podanych przez producenta parametrów charakterystycznych na początku cyklu życia wyrobów (np. trwałości, skuteczności świetlnej).  Znak ENEC PLUS może być nanoszony na wyroby oparte na technologii LED,  jak również wykorzystujące tradycyjne źródła światła.

Znak ENEC PLUS może uzyskać jedynie wyrób, który posiada znak ENEC.

Znak ENEC PLUS podobnie jak znak ENEC przyznawany jest przez sygnatariuszy porozumienia ENEC.

Wszystkie certyfikowane produkty ENEC PLUS są wymienione w publicznie dostępnej bazie danych pod adresem.

Na wyroby certyfikowane w SEP-BBJ nanoszony jest znak ENEC PLUS z numerem 28

  • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Do certyfikacji na znak ENEC PLUS należy zgłosić wyrób w Jednostce, która wcześniej przyznała mu znak ENEC.

Jeśli wyrób nie posiada jeszcze znaku ENEC procedurę certyfikacji należy rozpocząć od  CERTYFIKAT-u  ENEC.