Certyfikat zgodności wyrobów jest potwierdzeniem zgodności z dokumentem normatywnym lub specyfikacją wskazaną przez Klienta.

Certyfikacja zgodności wyrobu/wyrobów prowadzona jest bez nadzoru.

  • Jak zgłaszać wyrób do certyfikacji

Krok 1:  zapytania w formie elektronicznej do  bbj@bbj.pl wraz z załącznikami:

  • karty katalogowe wyrobu
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane
  • wykaz elementów oraz podzespołów/komponentów zastosowanych w wyrobie
  • kopie certyfikatów* dla zastosowanych w wyrobie komponentów
  • zdjęcie wyrobu
  • dokument normatywny, jeżeli jest to dokument inny niż PN

*Uwaga: prosimy o przysłanie certyfikatów, a nie deklaracji zgodności CE

Krok 2:  wypełnienie wniosku-zlecenia i uzupełnienie dokumentacji o poniższe załączniki:

  • rysunki złożeniowe , schematy ideowe i montażowe;
  • inne nie wymienione powyżej dokumenty, jeśli mają zastosowanie

Krok 3:   dostarczenie wybranych do badań próbek

Krok 4:   akceptacja oferty zawierającej koszty i termin realizacji