Certyfikat BBJ HAR

bbj-harZnak HAR jest zastrzeżonym znakiem europejskim potwierdzającym, że przewody nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN) lub dokumentów zharmonizowanych (HD).

Certyfikacja na znak HAR prowadzona jest przez organizacje certyfikujące – sygnatariuszy umowy HAR. Certyfikat/licencja wydana przez sygnatariusza Umowy HAR uznawana jest przez pozostałych sygnatariuszy na równi z własnym certyfikatem/licencją bez jakichkolwiek działań administracyjnych, ograniczeń i opłat oraz jest zamieszczana w ich wykazach certyfikatów/licencji na wspólny znak certyfikacji v HAR w.

Aktualnie sygnatariuszami Umowy HAR są: ÖVE (Austria), SGS CEBEC (Belgia), SGS Fimko (Finlandia), LCIE (Francja), VDE (Niemcy), TRI MEEI (Węgry), IMQ (Włochy), DEKRA (Holandia), NEMKO (Norwegia), BBJ (Polska), CERTIF (Portugalia), AENOR (Hiszpania),  Intertek SEMKO (Szwecja), Electrosuisse (Szwajcaria), TSE (Turcja); BASEC (Anglia) i EZU (Republika Czeska).

Przewody objęte licencjami przyznanymi przez BBJ, zgodnie z Umową, oznaczane są zastrzeżonym znakiem: BBJ <HAR>.

Do wniosku należy załączyć:

  • wypełniony kwestionariusz producenta na formularzu CIG-022B;
  • rysunek zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy (także w postaci nitki wyróżniającej);
  • informacja o planowanej, w kilometrach, rocznej wielkości produkcji (w celu określenia kategorii produkcji dla potrzeb prowadzenia nadzoru).

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.