W kwartalniku Oświetlenie LED nr3/2017 ukazał się artykuł zatytułowany „Nowe aspekty badania opraw oświetleniowych LED według normy PN-EN 60598-1 (EN 60598-1:2015) Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” >POBIERZ<
POZYTYWNY wynik testu biegłości nr 16E31.1 wrzesień 2016r. w zakresie badania prądów pełzających (wg IEC 60112:2003 Edition 4.1 2009, Product standards calling up IEC 60112 i ISO/IEC 17025) uzyskał Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego Laboratorium Badawczego BBJ. Badania porównawcze przeprowadzone zostały przez IFM Quality Services Pty Ltd we współpracy z IECEE CTL WG2.
W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie 23 próbek wyłączników nadprądowych różnych producentów. Badanie, które rozpoczęto w listopadzie 2016 roku, miało na celu sprawdzenie produktów pod kątem ich zgodności z deklarowanymi przez producentów parametrami technicznymi. Wyniki badań wykazały, że 10 spośród badanych wyłączników nadprądowych (ponad 40%) nie spełnia wymagań normy PN-EN 60898-1. >POBIERZ<
SEP-BBJ wzięło udział w XXVI Krajowej Konferencji Oświetlenia Warszawa 19-20.06.2017r., cyklicznie organizowanej przez Polski Komitet Oświetleniowy. Nasza prezentacja „Prawidłowe znakowanie opraw oświetleniowych a bezpieczeństwo ich użytkowania” spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy.
W dniach 29-31.03.2017r, w ramach 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017 oraz 6.Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej CrimwLab SEP-BBJ wystąpił z prezentacją. Przedstawiliśmy wyniki badań wykonywanych cyklicznie przez nasze laboratorium w ramach ogólnoświatowego programu badań porównawczych prowadzonych przez IFM Quality Services Pty Ltd z Australii.
Napisany przez głównego specjalistę SEP-BBJ artykuł pt.: „Certyfikacja wyrobów – typy programów i przykłady ich wykorzystania” został opublikowany w Wiadomościach Elektrotechnicznych nr 9/2016. >POBIERZ<