Wykonujemy badania

w zakresie:

 • bezpieczeństwa użytkowania
 • efektywności energetycznej
 • parametrów funkcjonalnych (np.: fotometria, fotobiologia…)

 dla następujących grup wyrobów:

 • kable i przewody;
 • łączniki do przyrządów i elementy automatyki do urządzeń elektrycznych powszechnego użytku;
 • osprzęt elektroinstalacyjny i sprzęt łączeniowy;
 • sprzęt oświetleniowy;
 • aparaty elektryczne niskiego napięcia;
 • sprzęt instalacyjny zabezpieczający;
 • transformatory ochronne i sprzęt podobny;
 • elektroniczny sprzęt powszechnego użytku;
 • małe maszyny elektryczne;
 • urządzenia techniki informatycznej i biurowej;

Przeprowadzamy inspekcje fabryczne i audity

 • inspekcje przedlicencyjne
 • inspekcje w nadzorze na żądanie:
  •  własnej jednostki certyfikującej
  • Innych jednostek certyfikujących
  • jednostek nadzoru rynku
 • audity systemów rynku

Wystawiamy certyfikaty

 • z nadzorem – według systemu 5:
  • ENEC
  • ENEC PLUS
  • HAR
  • B-BBJ
  • SEP-BBJ
 • bez nadzoru -według systemu 1a:
  • CB
  • CCA
  • CE
  • Z

Prowadzimy szkolenia i warsztaty