SEP-BBJ należy do grona najstarszych, w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych, placówek na świecie.  Od początku istnienia jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działalność Biura jest szeroko uznawana na forum międzynarodowym. Działamy w ramach porozumień: ogólnoświatowych (IECEE – CB Scheme) i europejskich (CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR). Kompetencje SEP-BBJ potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji.

Struktura Biura:

  • Jednostka Certyfikująca /Warszawa/
  • Laboratorium Badawcze w skład którego wchodzą:
    • Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego /Warszawa/
    • Zakład Aparatów Niskiego Napięcia /Lublin/
    • Zakład Kabli i Przewodów /Lublin/

Wysoki poziom usług świadczonych przez Biuro wyznacza nie tylko fachowy i doświadczony personel, ale – w przypadku badań laboratoryjnych – także zachowanie najwyższych standardów w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i metod badawczych. Uczestniczymy w programach porównań międzylaboratoryjnych, które stanowią unikalną możliwość weryfikacji, potwierdzenia biegłości i właściwych kompetencji akredytowanych/notyfikowanych jednostek badawczych na całym świecie.

JUBILEUSZ 85-lecia naszego Biura przypada w 2018r. W broszurze „SEP-BBJ_wczoraj, dzisiaj, jutro” opowiadamy o naszej historii, działalności i kierunkach rozwoju”.