♦ międzynarodowa

  • CENELEC Certification Agreement (CCA) – sygnatariusz
  • IECEE/CB-Scheme – uczestnik
  • HAR Group Agreement – sygnatariusz
  • ENEC Group Agreement – sygnatariusz

♦ krajowa

  •    Polski Komitet Normalizacji – członkostwo w Komitetach Technicznych