• Zakresy akredytacji:
 • Certyfikaty:
 • Podstawowe dokumenty:
 • Dokumenty certyfikacyjne:
 • Certification documents - English version:
 • Linki:

 • Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB044 (PCA, wydanie nr 14, data wydania: 26.06.2017)
 • Zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej wyroby nr AC012 (PCA, wydanie nr 14, data wydania: 02.12.2016)

 • Wniosek-zlecenie w formacie – docx
 • Wniosek-zlecenie w formacie – pdf
 • Deklaracja identyczności – docx
 • Oświadczenie identyfikacyjne – docx
 • Polityka jakości i deklaracja bezstronności – pdf

 • DC 100 (wydanie 1) – Programy certyfikacji wyrobów. Terminy i definicje. Informator dla klientów. – pdf
 • DC 101 (wydanie 14) – Ogólne warunki badań i certyfikacji wyrobów elektrycznych SEP-BBJ. Informator dla klientów. – pdf
 • DC 101.01 (wydanie 4) – Program certyfikacji B-BBJ – pdf
 • DC 101.02 (wydanie 3) – Program certyfikacji Z – pdf
 • DC 101.3 (wydanie 1) – Program certyfikacji HAR – pdf
 • DC 101.04 (wydanie 2) – Program certyfikacji IECEE CB – pdf
 • DC 101.5 (wydanie 1) – Program certyfikacji CCA – pdf
 • DC 101.6 (wydanie 1) – Program certyfikacji CE – pdf
 • DC 101.7 (wydanie 1) – Program certyfikacji ENEC – pdf
 • DC 101.08 (wydanie 2) – Program certyfikacji SEP-BBJ – pdf
 • DC 102 (wydanie 1) – Procedury kontroli badań fabrycznych – pdf
 • DC 103 (wydanie 3) – Zapewnienie spójności pomiarowej – pdf
 • DC 104 (wydanie 3) – Zasady posługiwania się znakiem certyfikacji i powoływania certyfikacji wyrobu – pdf
 • DC 105 (wydanie 2) – Wykaz norm w programach certyfikacji – pdf
 • DC 106 (wydanie 1) – Wzory certyfikatów – pdf

 • DC 101 (edition 14) – General terms of electrical products testing and certification in SEP-BBJ. Information for Clients. – pdf
 • DC 102 (edition 1) – Factory inspection procedures and tests. Requirements for Manufacturers. – pdf